Category: TV

Lemon Amsterdam song used for TV purposes

Op TV?

Eh…, staat daar nu op het jaaroverzicht van BUMA STEMRA dat onze song ‘New American Dream’ in 2018 is gebruikt door ‘Publieke TV Nationaal’ en RTL4? Ja, dat staat er